Ημερομηνίες Από: Μέχρι:
Κείμενο:
 

Ημερομηνία <font class=sortlink>Ημερομηνία</font> Αγοραστής Πωλητής Λόγος Ανακ. Πράξη Αρ. Μετοχών Τιμή Όγκος (€)
31/03/2016 Παπαϊωάννου Γιώργος »Μέλος Δ.Σ.
Αγορά 11,133 0.725 8,071.43
24/03/2016 Παπαϊωάννου Γιώργος »Μέλος Δ.Σ.
Αγορά 325 0.715 232.38
22/03/2016 Παπαϊωάννου Γιώργος »Μέλος Δ.Σ.
Αγορά 45,112 0.715 32,255.08
15/03/2016 Κληρίδης Τάκης »Μέλος Δ.Σ.
Αγορά 50,000 0.710 35,500.00
03/03/2016 Αδαμίδης Αδάμος Κ. »Πρόεδρος
Αγορά 43,430 0.700 30,401.00
03/03/2016 Παπαϊωάννου Γιώργος »Μέλος Δ.Σ.
Αγορά 43,430 0.700 30,401.00
29/11/2013 Χριστοδούλου Αδάμος »Συνδεδεμένο Πρόσωπο
Αγορά 32,060 0.273 8,758.79
07/11/2013 Χριστοδούλου Αδάμος »Συνδεδεμένο Πρόσωπο
Αγορά 19,000 0.250 4,750.00
05/11/2013 Χριστοδούλου Αδάμος »Συνδεδεμένο Πρόσωπο
Αγορά 14,440 0.242 3,497.37
18/10/2013 Χριστοδούλου Αδάμος »Συνδεδεμένο Πρόσωπο
Αγορά 14,500 0.227 3,285.70
10/10/2013 Χριστοδούλου Αδάμος »Συνδεδεμένο Πρόσωπο
Αγορά 20,000 0.220 4,400.00
03/10/2013 Lansen Ltd »Συνδεδεμένο Πρόσωπο
Αγορά 178,280 0.225 40,113.00
02/08/2012 Αδαμίδης Κωνσταντίνος »Πρόσωπο Συγγενικό με Δ.Σ.
Εκτός Πατώματος 3,600 0.000 0.00
* Απόκτηση μετοχών χωρίς χρηματική αντιπαροχή
02/08/2012 Adaminco Secretarial Ltd »Γραμματέας
Εκτός Πατώματος 12,000 0.000 0.00
* Μεταβίβαση μετοχών χωρίς χρηματική αντιπαροχή
02/08/2012 Αδαμίδης Αδάμος Κ. »Πρόεδρος
Εκτός Πατώματος 8,400 0.000 0.00
* Απόκτηση μετοχών χωρίς χρηματική αντιπαροχή
30/05/2012 Κληρίδης Τάκης »Μέλος Δ.Σ.
Αγορά 10,000 0.270 2,700.00
18/05/2012 Lansen Ltd »Συνδεδεμένο Πρόσωπο
Αγορά 36,200 0.300 10,860.00
04/05/2012 Χριστοδούλου Αδάμος »Συνδεδεμένο Πρόσωπο
Αγορά 127,577 0.321 40,952.22
20/04/2012 Παπαιωάννου Γεώργιος Αλέκου »Συνδεδεμένο Πρόσωπο
Αγορά 3,900 0.296 1,154.40
18/04/2012 Παπαϊωάννου Γεώργιος Αλέκου »Συνδεδεμένο Πρόσωπο
Αγορά 51,077 0.300 15,323.10
12/04/2012 Παπαϊωάννου Γεώργιος Αλέκου »Συνδεδεμένο Πρόσωπο
Αγορά 25,000 0.300 7,500.00
10/04/2012 Παπαϊωάννου Γεώργιος Αλέκου »Συνδεδεμένο Πρόσωπο
Αγορά 16,500 0.300 4,950.00
30/03/2012 Παπαϊωάννου Γεώργιος Αλέκου »Συνδεδεμένο Πρόσωπο
Αγορά 26,223 0.306 8,018.99
09/03/2012 Παπαϊωάννου Γεώργιος Αλέκου »Συνδεδεμένο Πρόσωπο
Αγορά 66,927 0.270 18,070.29
08/03/2012 Παπαϊωάννου Γιώργος »Μέλος Δ.Σ.
Αγορά 100,000 0.270 27,000.00

Βρέθηκαν 338 πράξεις
Επόμενη Σελίδα »
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]

Οι χρηματοοικονομικές πληροφορές και αναλύσεις προσφέρονται σε συνεργασία με την StockWatch